Περιβάλλον

Περιβάλλον

Στο Porto Galini Seaside Resort & Spa έχει απονεμηθεί το Green Key, ένα βραβείο σε αναγνώριση της περιβαλλοντικής συνείδησης και απόδοσης. Το πρόγραμμα “Green Key” αναγνωρίζεται και υποστηρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον. Επιπλέον συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Greenleaders της Triradvisor ως Green Partners.

 

Η περιβαλλοντική συνείδηση ​​βρίσκεται στο επίκεντρο της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο Porto Galini Seaside Resort & Spa εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης συνδυάζεται με φιλικές προς το περιβάλλον στρατηγικές. Η εκπαίδευση του προσωπικού, η επεξεργασία των αποβλήτων, η ανακύκλωση των προϊόντων, οι έλεγχοι ποιότητας των προϊόντων και ο σεβασμός στον τοπίο αποτελούν βασικά στοιχεία αυτής της προσπάθειας. Ο άμεσος στόχος μας είναι να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας προωθώντας την υπεύθυνη χρήση της ενέργειας.

Με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης στη Λευκάδα, απασχολούμε μακροπρόθεσμα το τοπικό προσωπικό, με πολλούς υπαλλήλους που εργάζονται στο Πόρτο Γαλήνη για πάνω από 20 χρόνια. Η δίκαιη μεταχείριση βρίσκεται στη βάση μιας μακροχρόνιας σχέσης εργασίας. Το προσωπικό και η διοίκηση εκτελούν τακτικά δράσεις περιβαλλοντικού καθαρισμού για να ενισχύσουν τη δέσμευσή μας στο περιβάλλον στο οποίο ζούμε.

Η άποψη των επισκεπτών μας είναι πολύτιμη,
είναι μια κινητήρια δύναμη
για την βελτίωση μας!